Avand in vedere restrictiile existente pentru prevenirii raspandirii si contaminarii cu virusul SARS-COV-2, rugam actionari sa se prezinte la comisia de prezenta, mai devreme cu cel putin 30 de minute de ora 10:00, ora inceperii sedintei si de asemenea respectarea masurilor impuse de autoritati (purtarea obligatorie si corecta a mastii, dezinfectarea mainilor, triajul epidemiologic, distantarea sociala etc).

In atentia actionarilor – Convocator AGA

Consiliul de administratie al societatii comerciale ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A. J40/6732/1995. CUI/CIF RO7630585, cu sediul in Bucuresti, str. Prof Mitrita Constantinescu. nr. 6. sector 3, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 15.07.2020 ora 10, la sediul societatii din Bucuresti. str. Prof Mitrita Constantinescu. nr. 6. sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a consiliului de administratie – descarcarea de gestiune;
  2. prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019;
  3. prezentarea si aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2019;
  4. prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
  5. prezentarea si aprobarea fondului de finantare-dezvoltare pe anul 2020;
  6. prezentarea raportului comisiei de cenzori;

Daca la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 15.07.2020, conditiie de cvorum si de capital nu vor fi intrunite, astfel incat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu vor putea fi dezbatute, atunci, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ramane valabila in aceleasi conditii de ora, loc si ordine de zi, pentru data de 16.07.2020.

Prezentul Convocator il anuleaza pe cel publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1450 din 21.04.2020.

Pentru accesarea documentelor, va rugam sa utilizati link-ul: Acces Actionari