In atentia actionarilor – Convocator AGA

Consiliul de administratie al societatii comerciale ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A. J40/6732/1995. CUI/CIF RO7630585, cu sediul in Bucuresti, str. Prof Mitrita Constantinescu. nr. 6. sector 3, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 20.04.2022 ora 11, la sediul societatii din Bucuresti, str. Prof Mitrita Constantinescu. nr. 6. sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a consiliului de administratie – descarcarea de gestiune;
  2. prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdeeri pe anul 2021;
  3. prezentarea si aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2021;
  4. prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022;
  5. prezentarea si aprobarea fondului de finaintare-dezvoltare pe anul 2022;
  6. prezentarea raportului comisiei de cenzori;
  7. revocarea mandatului cenzorului Dec Cons impex SRL;
  8. alegerea celor 3 cenzori ai societatii, pentru o durata a mandatelor de 3 ani, respectiv pentru perioada 26.04.2022-25.04.2025 si stabilirea remuneratiei cenzorilor pe durata mandatelor;
  9. revocarea mandatului cenzorului supleant dna Magyari Mihaela Oana;
  10. alegerea cenzorului supleant pentru o durata a mandatului de 3 ani respectiv pentru perioada 26.04.2022-25.04.2025 si stabilirea remuneratiei cenzorului supleant pe durata mandatului.

Daca la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20.04.2022, conditiie de cvorum si de capital nu vor fi intrunite, astfel incat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu vor putea fi dezbatute, atunci, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ramane valabila in aceleasi conditii de ora, loc si ordine de zi, pentru data de 21.04.2021.