Avand in vedere restrictiile existente pentru prevenirii raspandirii si contaminarii cu virusul SARS-COV-2, rugam actionari sa se prezinte la comisia de prezenta, mai devreme cu cel putin 30 de minute de ora 10:00, ora inceperii sedintei si de asemenea respectarea masurilor impuse de autoritati (purtarea obligatorie si corecta a mastii, dezinfectarea mainilor, triajul epidemiologic, distantarea sociala etc).

In atentia actionarilor – Convocator AGA

Consiliul de administratie al societatii comerciale ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A. J40/6732/1995. CUI/CIF RO7630585, cu sediul in Bucuresti, str. Prof Mitrita Constantinescu. nr. 6. sector 3, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 27.07.2021 ora 10, la sediul societatii din Bucuresti, str. Prof Mitrita Constantinescu. nr. 6. sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. revocarea mandatului domnului Ciocoiu Dumitru, administrator, membru al consiliului de administratie;
  2. alegerea unui nou administrator, membru al consiliului de administratie, pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatului consiliului de administratie, respectiv 13.12.2021.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, membru al consiliului de administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii comerciale ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A., la secretariatul societatii, in intervalul luni-vineri orele 09-13. Data limita pana la care se poate completa lista cu propunerile pentru postul de administrator, membru al consiliului de administratie si acceptarea inscrierii pe lista de candidati de catre candidatii propusi este 09.07.2021, ora 11

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane.

Daca la intrunirea Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27.07.2021, conditiie de cvorum si de capital nu vor fi intrunite, astfel incat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu vor putea fi dezbatute, atunci, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ramane valabila in aceleasi conditii de ora, loc si ordine de zi, pentru data de 28.07.2021.

Pentru accesarea documentelor, va rugam sa utilizati link-ul: Acces Actionari