Certificari si Autorizatii

Certificat SRAC-ISO 50001

Certificat SRAC-ISO 14001:2015

Certificat SRAC-ISO 9001:2015

Certificat SRAC ISO 45001:2018

Certificat IQNET-ISO 50001

Certificat IQNET-ISO 14001:2015

Certificat IQNET-ISO 9001:2015

Certificat IQNET ISO 45001:2018

Certificare-SRAC-UE-2019

Autorizatie RTS platforme

Autorizatie RSL platforme

Autorizatie RSVTI