Politica Privind Confidentialitatea

Acest website (“site-ul”) este operat de catre Ascensorul Romservice Company S.A. poate fi mentionat in aceasta Politica drept “noi”, “noua” sau “al nostru/a”.

1. Obiectul acestei Politici privind Confidentialitatea

Prezenta Politica privind Confidentialitatea are rolul de a va informa cu privire la:

(i) activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra efectuate de catre Ascensorul Romservice Company S.A., in calitate de Operator de date cu caracter personal si se aplica in desfasurarea activitatilor sale si in indeplinirea obiectului de activitate;

(ii) securitatea datelor si confidentialitatea prelucrarilor de date cu caracter personal;

Ascensorul Romservice Company S.A. prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si, incepand cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016.

Politica noastra privind confidentialitatea poate fi modificata iar Ascensorul Romservice Company S.A. va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a Politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre Ascensorul Romservice Company S.A..

Website-ul Ascensorul Romservice Company S.A. poate include link-uri catre alte website-uri care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice care nu au legatura cu activitatea Ascensorul Romservice Company S.A. si cu privire la care Ascensorul Romservice Company S.A. nu poarta nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri catre alte website-uri operate de companiile afiliate Ascensorul Romservice Company S.A., care aplica politici separate in privinta confidentialitatii. Daca accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs.

Gasiti mai jos detalii despre scopurile si temeiurile pentru care prelucram  datele dumneavoastra in functie de calitatea pe care o aveti (in acest sens va rugam sa  consultati sectiunea 2 de mai jos). De asemenea, puteti gasi informatii si despre categoriile de date prelucrate, prelucrari pentru care avem nevoie de acordul dumneavoastra, categoriile de destinatari si statele catre care se transfera datele dumneavoastra, durata prelucrarii, utilizarea de cookies, normele de securitate a datelor aplicabile precum si drepturile de care beneficiati. Aceste din urma sectiuni sunt comune pentru toate prelucrarile de date, indifferent de calitatea pe care o aveti.

2. Ce date prelucram

Ascensorul Romservice Company S.A. prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct, precum si date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de orice persoana. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastra in momentul in care utilizati site-ul nostru precum si in derularea relatiilor contractuale incheiate si prestarii serviciilor de catre Ascensorul Romservice Company S.A. in care sunteti implicat. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor si/sau indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de catre Ascensorul Romservice Company S.A.

3. Prelucrari de date pentru care avem nevoie de acordul dumneavoastra

Exista anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca Ascensorul Romservice Company S.A. sa obtina consimtamantul dumneavoastra. Ascensorul Romservice Company S.A. va obtine acest consimtamant prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de catre dumneavoastra a unei note de informare puse la dispozitie de catre Ascensorul Romservice Company S.A. prin intermediul website-ului ascensor.ro Consimtamantul astfel furnizat poate fi retras in orice moment iar Ascensorul Romservice Company S.A. va tine cont de preferintele dumneavoastra. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca Ascensorul Romservice Company S.A. sa obtina consimtamantul dumneavoastra sunt urmatoarele: prelucrarea codului numeric personal, inclusiv transferul acestei categorii de date, in state din cadrul UE/SEE si din afara UE/SEE, in masura in care consimtamantul este necesar conform cerintelor legale – aceasta activitate de prelucrare este necesara pentru indeplinirea obligatiilor ce revin Ascensorul Romservice Company S.A. pentru prestarea serviciilor si asigurarea identificarii unice a persoanei in sistemele Ascensorul Romservice Company S.A.

4. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Ascensorul Romservice Company S.A. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE, cat si in afara UE catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE, Ascensorul Romservice Company S.A. isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege.

Este posibil ca in derularea activitatilor sale, statele de transfer mai sus-mentionate sa se modifice. In acest caz lista de state de transfer mentionata mai sus va fi actualizata.

5. Durata prelucrarii datelor

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Ascensorul Romservice Company S.A. va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor, precum si ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Ascensorul Romservice Company S.A. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

6. Securitatea datelor

Ascensorul Romservice Company S.A. acorda o importanta sporita datelor dumneavoastra cu caracter personal si intelege sa asigure securitatea adecvata pe parcursul activitatilor de prelucrare. In acest sens, Ascensorul Romservice Company S.A. implementeaza masuri tehnice şi organizatorice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

7. Drepturile dumneavoastra

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Ascensorul Romservice Company S.A., conform celor descrise in prezentul document;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Ascensorul Romservice Company S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Ascensorul Romservice Company S.A. a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
  • dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – insa este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Ascensorul Romservice Company S.A. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • incepand din 25 mai 2018, dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
  • incepand din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Ascensorul Romservice Company S.A. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
  • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate;
  • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Ascensorul Romservice Company S.A., precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (in format material/electronic) catre: ascensorul@gmail.com.

In masura in care aveti sugestii privind prezenta Politica de Confidentialitate, va incurajam sa transmiteti aceste sugestii la: ascensorul@gmail.com